fbpx

23 / 06 / 2022

Norges Bank med en dobbel renteheving for første gang på 20 år. I en tid hvor levekostnadene øker, hvor mye tåler din økonomi?

23. juni besluttet Norges Bank for å heve styringsrenten fra 0,75% til 1,25%. Det forventes en ny renteøkning i august.

Toppvisning av et par som sitter på gulvet og diskuterer økonomien sin.

Tilbakemeldinger

Håvard

Jeg har ikke nok ord for dere! Dere er super flinke, tusen takk for at dere reddet meg!   

Tina

Fantastisk rådgiver, jeg er utrolig takknemlig for deres hjelp. Hilsen en barnefamilie som nå kan sove godt igjen. Tusen takk!

Kristine

Ble anbefalt FinansEiendom fra en venninne. Jammen meg var det verdt det. De fikk justert bolig renta fra drøye 7% ned til 3.8%. Nå kan jeg sove godt igjen. Tusen tuuusen takk for all hjelpen!!!

Hva er styringsrenten?

Norges Bank er sentralbanken i Norge. Hovedoppgaven er å sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Styringsrenten, også kalt foliorente, fastsettes 8 ganger i året av komiteen og er den renten bankene får på sine innskudd. Styringsrenten vil økes gradvis utover året for å holde prisveksten under kontroll. Denne renten kan forventes å nærme seg nesten 2,5 prosent på slutten av 2023. Dette kan resultere i en boliglånsrente på over 4 prosent. Boliglånsrenten er i dag, litt over 2 prosent.

Endringer i styringsrenten påvirker: 

  • Boligprisene
  • Prisvekst
  • Etterspørsel etter lån
  • Kronekursen
  • Prisene på norske fond
  • Inflasjon
Styringsrenten tabell

– Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig er inflasjonen rekordhøy. Det tilsier en rask renteoppgang i tiden framover. Kombinert med dempede utsikter internasjonalt vil dette bremse veksten i Norge, skriver SSB.

Norges Bank presentere 5 grunner for dobbel renteheving:

 

Stor mangel på arbeidskraft

Mange bedrifter, kommuner og sykehus sliter med å få tak i nok arbeidskraft, og mange stillinger står ubesatt, skriver Norges Bank.

 

Prisveksten er høy

Koronapandemien og krigen i Ukraina har ført til at prisveksten er over målet på 2 prosent. Priser på energi og varer både internasjonalt og nasjonalt stiger raskere enn normalt. Lønns- og prisveksten er vil holde seg høy en stund fremover.

 

Hever renten raskere

Renten heves raskere for å dempe presset i norsk økonomi. Mange nordmenn vil få en strammere økonomi med økt rente og høye priser på blant annet strøm og drivstoff. Styringsrenten vil være rundt 3 prosent neste år som vil gi en boliglånsrente på rundt 4,3 prosent, skriver Norges Bank.

 

Ledigheten holder seg lav, og prisveksten vil avta

En stor andel av befolkningen er tilbake i jobb, og arbeidsledigheten nærmere seg det samme lavet nivået som før finanskrisen i 2008. Med flere i jobb, vil det øke presset på lønninger og priser, og dette gir behov for renteøkning for å unngå økt inflasjon.

 

Usikkerhet rundt utvikling av norsk økonomi

Hvis prisene stiger mer enn vi venter, kan det bli nødvendig å heve renten mer enn det som nå er planen sier. På den annen side har husholdningenes gjeld økt mye de siste årene, og økte renter biter kraftigere enn før, skriver Norges Bank.

Hvordan påvirker dette boliglånet?

For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader per år, ikke medregnet skattefradrag. Medregnet skattefradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng.

Boliglånet blir dyrere

– Vi anslår at styringsrenta kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier Thomas von Brasch fra SSB.

Ved økning i styringsrenten, følger det som oftest med at bankene setter opp rentene. Nedenfor presentere vi et eksempel ved eventuell renteøkning på 3 og 4 prosent, nedbetalingstid på 25 år, og et boliglån på 2, 3 og 4 millioner.

Tabell med oversikt over boligkostnandene

Hva er mine muligheter? Vel å flytte boliglånet er faktisk mye enklere enn det mange tror. Det kan i det fleste tilfeller, være mye å spare på ved å flytte hele eller deler av lånet. I en tid hvor styringsrenten stiger utover året og neste år, kan det være lurt å ha oversikt over hvem som har det beste boliglånsrente. Om du ønsker å spare mest mulig gjennom perioden med økning i styringsrenten, anbefaler vi i FinansEiendom at du benytter deg av disse 3 alternativene:

  1. Snakk med banken din om fastrente: rentebinding gir forutsigbare låneutgifter. Du kan som oftest velge en bindingstid på enten 3, 5 eller 10 år.
  2. Sammenlign boliglånet ditt: det anbefales å sammenligne prisene på lånet minst én gang i året. Dette kan du gjøre på Finansportalen.
  3. Refinansiering med sikkerhet i bolig: om du har inkasso, smålån eller kredittkort gjeld vil det være lønnsomt å samle alt i ett lån. Dette gir deg både lavere månedlig kostander og lavere rente. 

Det som passer best for deg er avhengig av din situasjon, ditt behov og dine ønske. Er du usikker, ikke nøl med å ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss i dag, ikke vent til boliglånet blir dyrere!

FinansEiendom search

FINANSEIENDOM

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2022