fbpx

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en som kan garantere økonomisk for deler eller hele lånebeløpet sammen med hovedlåntaker. Altså en som kan stille sine egne midler som sikkerhet, for at en annen skal kunne få innvilget et lån.

Happy family relaxing together on the sofa at home

Det finnes flere tilfeller hvor man kan ha behov for en kausjonist, blant annet:

  • Du ikke har nok verdi i bolig (eller ikke eier bolig) til å refinansiere gjeld
  • Du oppfyller ikke kravene til å søke lån, og har behov for økonomisk sikkerhet
  • Du trenger hjelp for å komme inn på boligmarkedet/kjøpe drømmeboligen

Noen ganger er det vanskelig å oppfylle alle kravene for å få innvilget et lån. Bankene har strenge krav for lån (spesielt boliglån), og det er ikke alltid veldig lett å komme inn på boligmarkedet. Med en kausjonist finnes det en løsning som gjør det mulig å få innvilget et lån uten å oppfylle alle kravene. Dette innebærer da at en kausjonist stiller med sikkerhet for banken på dine vegne, som vil si at de stiller egne verdier og lover banken at dersom du (hovedlåntaker) ikke betaler så kan de (kausjonisten) stilles økonomisk ansvarlig. I tilfeller med boliglån snakkes det som oftest om realkausjonister. Dette innebærer at kausjonisten stiller sikkerhet i form av pant i eiendom de selv eier.

Vurderer du å stille som kausjonist?

Dersom du vurderer å hjelpe noen ved å stille som kausjonist, så er du ikke alene. Det er blitt en veldig vanlig praksis i dag, da det blir vanskeligere og vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Det er spesielt vanlig blant foreldre som ønsker å gi barna et ekstra løft ved kjøp av førstegangsbolig. Kausjonisten har et ekstra ansvar. Du vil personlig og økonomisk bli holdt ansvarlig dersom hovedlåntaker ikke betaler, altså at du kan ende opp med å betale.

For realkausjonister kan det i verste fall ende med at du blir tvunget til å selge eiendom som det er tatt pant i. Dette for å kunne gjøre opp for hovedlåntaker og banken. Det er derfor viktig å tenke seg nøye igjennom dersom du vurderer å stille som kausjonist (realkausjonist) med pant i eiendom du selv eier.

Medlåntaker, hva er det?

Å være medlåntaker innebærer et større juridisk ansvar enn som kausjonist. Dersom du stiller som medlåntaker er har du solidarisk ansvar for lånet sammen med den som er hovedlåntaker. Man er altså ansvarlig for hele lånet sammen med de/den andre som søker, noe som vil si at man kan stilles ansvarlig helt til lånet er betalt ned.

Dersom du skulle trenge veiledning, råd eller hjelp til å søke kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

FinansEiendom search

FINANSEIENDOM

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2022