Mellomfinansieringselv om du har kredittkort eller forbrukslån

Har du fått avslag i vanlig bank? Ønsker du å kjøpe drømmeboligen, men kredittkort eller forbrukslån setter en stopper for finansiering? Variabel inntekt eller flere medsøkere, utradisjonell søknad? Med mellomfinansiering via oss i Finanseiendom er det mulig å kjøpe ny bolig før du selger den gamle selv om du har usikret gjeld eller en noe utradisjonell søknad. I de aller fleste tilfeller får du også refinansiert gjelden samtidig som du får slått til på drømmeboligen. Hos oss kan du søke om mellomfinansiering, og nedenfor finner du alt av nødvendig informasjon.

Hvordan fungerer en mellomfinansiering med usikret gjeld?

Kort forklart så er en mellomfinansiering med usikret gjeld i prinsippet det samme som en vanlig mellomfinansiering. Altså et kortsiktig nedbetalingslån. Mellomfinansiering med usikret gjeld innebærer at du får refinansiert gjelden, samt at du får lån slik at du skal kunne eie to boliger samtidig i en kortere periode. Egenkapitalen til ny bolig/nytt lån kommer fra verdien i egen bolig minus usikret gjeld og restsaldoen på boliglånet ditt (I utgangspunktet er det slik, men utregningen til bankene kan variere noe) (NB! Husk at kravet om 15% egenkapital fortsatt gjelder her). Dersom du ikke møter kravet om 15% egenkapital, må du benytte deg av en kausjonist. Du kan lese mer om kausjonister og sikkerhet her. Under store deler av denne prosessen har du to lån – et nytt lån som skal dekke kjøp av ny bolig, samt det gamle boliglånet ditt. Når den gamle boligen er solgt, og du har mottatt oppgjøret, så innfris det gamle boliglånet ditt. Deretter gjøres det nye lånet om til et langsiktig lån og du kan dermed nyte hverdagen i ny bolig.

Mellomfinansiering er relativt enkelt i praksis. Hvis man får godkjent søknad, så får man et finansieringsbevis fra banken for å kunne kjøpe ny bolig. Deretter har man ca. 6 måneder på å få solgt den gamle boligen. Om den gamle boligen ikke blir solgt for det en først hadde trodd, så er ikke det en katastrofe. Det som skjer da er at du får et litt større langsiktig lån på den nye boligen enn først forventet.

Husk!
For at vi skal kunne hjelpe deg med mellomfinansiering så må det være nok verdi igjen i boligen din i forhold til ditt allerede eksisterende boliglån og din usikrede gjeld.

Fordeler ved å refinansiere

Den store fordelen med å mellomfinansiere er at du kan kjøpe drømmeboligen før du har solgt den gamle. Dette eliminerer hele prosessen av å måtte spare opp penger, samt å lete konstant etter ny bolig. Med mellomfinansiering kan du slå til på boligdrømmen når du først ser den.

1. steg – Kartlegge din situasjon

Etter du har sendt oss en henvendelse, så tar en av våre veiledere kontakt med deg.
Husk at vi har lang erfaring med dette og setter oss fort inn i din situasjon.
Dermed har du personlig kontakt med en veileder hele veien.
Uansett hva slags type økonomi du har, så er det vår jobb å få frem det beste.
Vi kartlegger hele din situasjon. Vi i Finanseiendom har dyktige medarbeidere som har en lang erfaring med slike saker, og vi kan dermed hjelpe deg med å finansiere drømmeboligen!

2. steg – Vi setter i gang

Etter vi sammen har kartlagt hele din situasjon så tar vi og setter i gang!

Her legger vi opp din sak på en best mulig måte ovenfor bankene. 

Vi gir bankene et totalbilde av din situasjon og økonomi og er i dialog med deg og banken hele veien. 

3. steg – Tilbud

Når banken gir et tilbud, videreformidler vi tilbudet til deg. 

Du signerer med BANK ID og får tildelt finansieringsbeviset for drømmeboligen.

Nå kan du puste ut igjen, og ta hverdagen som den kommer.