Mellomfinansiering

Med mellomfinansiering er det mulig å kjøpe ny bolig før du selger den gamle. Dermed kan du slå til på drømmeboligen når muligheten byr seg. Hos oss kan du søke om mellomfinansiering, og nedenfor finner du alt av nødvendig informasjon.

 

Hvordan fungerer en mellomfinansiering?

 

Kort forklart så er en mellomfinansiering i prinsippet det samme som et kortsiktig nedbetalingslån. Mellomfinansiering innebærer at du får lån slik at du skal kunne eie to boliger samtidig i en kortere periode til du får kjøpt ny bolig og deretter solgt den gamle. Egenkapitalen til ny bolig/nytt lån kommer fra verdien i egen bolig minus restsaldoen på boliglånet ditt (I utgangspunktet er det slik, men utregningen til bankene kan variere noe). Under deler av denne prosessen har du to lån – et nytt lån som skal dekke kjøp av ny bolig, samt det gamle boliglånet ditt. Når den gamle boligen er solgt, og du har mottatt oppgjøret, så innfris det gamle boliglånet ditt. Deretter gjøres det nye lånet om til et langsiktig lån og du kan dermed nyte hverdagen i ny bolig.

 

Mellomfinansiering er relativt enkelt i praksis. Hvis man får godkjent søknad, så får man et finansieringsbevis fra banken for å kunne kjøpe ny bolig. Deretter har man ca. 6 måneder på å få solgt den gamle boligen. Om den gamle boligen ikke blir solgt for det en først hadde trodd, så er ikke det en katastrofe. Det som skjer da er at du får et litt større langsiktig lån på den nye boligen enn først forventet.

 

Husk!
For at vi skal kunne hjelpe deg med mellomfinansiering så må det være nok verdi igjen i boligen din i forhold til ditt allerede eksisterende boliglån.

Fordeler ved å refinansiere

Den store fordelen med å mellomfinansiere er at du kan kjøpe drømmeboligen før du har solgt den gamle. Dette eliminerer hele prosessen av å måtte spare opp penger, samt å lete konstant etter ny bolig. Med mellomfinansiering kan du slå til på boligdrømmen når du først ser den.

1. steg – Kartlegge din situasjon

Etter du har sendt oss en henvendelse, så tar en av våre veiledere kontakt med deg.
Husk at vi har lang erfaring med dette og setter oss fort inn i din situasjon.
Dermed har du personlig kontakt med en veileder hele veien.
Uansett hva slags type økonomi du har, så er det vår jobb å få frem det beste.
Vi kartlegger hele din situasjon. Vi i Finanseiendom har dyktige medarbeidere som har en lang erfaring med slike saker, og vi kan dermed hjelpe deg med å finansiere drømmeboligen!

2. steg – Vi setter i gang

Etter vi sammen har kartlagt hele din situasjon så tar vi og setter i gang!

Her legger vi opp din sak på en best mulig måte ovenfor bankene. 

Vi gir bankene et totalbilde av din situasjon og økonomi og er i dialog med deg og banken hele veien. 

3. steg – Tilbud

Når banken gir et tilbud, videreformidler vi tilbudet til deg. 

Du signerer med BANK ID og får tildelt finansieringsbeviset for drømmeboligen.

Nå kan du puste ut igjen, og ta hverdagen som den kommer.