fbpx

13 / 05 / 2022

Prisøkning på 5,4 prosent

Statistisk sentralbyrå opplyser at KPI har økt de siste 12 måneder. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen. Dette er den høyeste prisveksten på over 30 år.

High voltage electricity tower sky sunset landscape,industrial b

Prisutviklingen for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger

Prisene på flybilletter fra mars til april i år steg med henholdsvis 39 prosent. I samme periode i fjor steg prisene med 6,9 prosent. Høye drivstoffpriser spiller i tillegg inn på å drive prisene for flybilletter oppover.

– Det er blitt registrert høy reiseaktivitet i april, særlig innenlands, noe som henger sammen med påskeferien. Den økte etterspørselen etter flybilletter i april var trolig med på å drive prisene oppover, sier Espen Kristiansen.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie fra mars til april i år steg med henholdsvis 14 prosent.

– Noe av oppgangen den siste måneden kan forklares med at elavgiften steg fra den lavere alminnelige satsen på 8,91 øre per kWh i mars til alminnelig sats på 15,41 øre per kWh i april, forklarer Espen Kristiansen.

Prisene på matvarer fra mars til april i år steg med henholdsvis 11 prosent. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene.  

– Matvareprisene steg med 1,0 prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene. De sterkere vekstratene fra mars til april i år sammenlignet med i fjor gjør at 12-månedersendringen i KPI er større i april enn i mars, sier Espen Kristiansen.

Dette er den høyeste prisveksten vi har sett på over 30 år. Det er en sjeldent stor oppgang som vil påvirke veldig mange norske familier og husholdninger. Hvis du har usikret gjeld anbefaler vi at du søker om refinansiering med sikkerhet i bolig. Samle din gjeld i ett lån og kutte dine månedlige kostnader.

FinansEiendom search

FINANSEIENDOM

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2022