fbpx

06 / 05 / 2022

Styringsrenten uendret. Hvordan påvirker dette boliglånsrenten?

23.03.22 besluttet Norges Bank for å heve styringsrenten fra 0,5% til 0,75%. 04.05.22 ble det besluttet for å holde styringsrenten på 0,75 prosent. Det forventes en ny renteøkning i juni 2022.

Mother on the phone whiles taking notes

Tilbakemeldinger

Hilde

Jeg hadde 6,75% rente på boliglånet hos spesialbank. FinansEiendom klarte å ordne 4.35%, tusen takk for hjelpen!

Grethe

Disse flyttet boliglånet mitt  refinansierte noe usikret gjeld. Besparelse på ca 7200 kr pr. måned. Helt utrolig! Anbefales på det sterkeste. 

Frode

Refinansierte boliglånet fra 5.75% rente og fikk en rente på 3.8%. Veldig god oppfølging og veiledning hele veien fra saksbehandler i FinansEiendom. 
Anbefales!

Hva er styringsrenten?

Norges Bank er sentralbanken i Norge. Hovedoppgaven er å sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Styringsrenten, også kalt foliorente, fastsettes 8 ganger i året av komiteen og er den renten bankene får på sine innskudd. Styringsrenten vil økes gradvis utover året for å holde prisveksten under kontroll. Denne renten kan forventes å nærme seg nesten 2,5 prosent på slutten av 2023. Dette kan resultere i en boliglånsrente på over 4 prosent. Boliglånsrenten er i dag, litt over 2 prosent.

Endringer i styringsrenten påvirker:

  • Boligprisene
  • Prisvekst
  • Etterspørsel etter lån
  • Kronekursen
  • Prisene på norske fond
  • Inflasjon

Pandemien: 
I 2020 bestemte Norges Bank for å redusere styringsrenten til 0 prosent som følge av koronapandemien. Aktiviteten, i en periode med mye usikkerhet, ble redusert kraftig. I dag, som følge av sterk økonomisk vekst etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter, har komiteen bestemt seg for å gradvis øke styringsrenten for å holde prisveksten under kontroll.

Arbeidsledighet:
En stor andel av befolkningen er tilbake i jobb, og arbeidsledigheten nærmere seg det samme lavet nivået som før finanskrisen i 2008. Med flere i jobb, vil det øke presset på lønninger og priser, og dette gir behov for renteøkning for å unngå økt inflasjon.

Krigen skaper usikkerhet:
Krigen demper veksten internasjonalt og bidrar til uvanlig prishopp på råvarer. Vi lever nå i en mer usikker tid enn vanlig.

Boliglånet blir dyrere

Ved økning i styringsrenten, følger det som oftest med at bankene setter opp rentene. Nedenfor presentere vi et eksempel ved eventuell renteøkning på 3 og 4 prosent, nedbetalingstid på 25 år, og et boliglån på 2, 3 og 4 millioner.

Tabell med oversikt over boligkostnandene

Hva er mine muligheter? Vel å flytte boliglånet er faktisk mye enklere enn det mange tror. Det kan i det fleste tilfeller, være mye å spare på ved å flytte hele eller deler av lånet. I en tid hvor styringsrenten stiger utover året og neste år, kan det være lurt å ha oversikt over hvem som har det beste boliglånsrente. Om du ønsker å spare mest mulig gjennom perioden med økning i styringsrenten, anbefaler vi i FinansEiendom at du benytter deg av disse 3 alternativene:

  1. Snakk med banken din om fastrente: rentebinding gir forutsigbare låneutgifter. Du kan som oftest velge en bindingstid på enten 3, 5 eller 10 år.
  2. Sammenlign boliglånet ditt: det anbefales å sammenligne prisene på lånet minst én gang i året. Dette kan du gjøre på Finansportalen.
  3. Refinansiering med sikkerhet i bolig: om du har inkasso, smålån eller kredittkort gjeld vil det være lønnsomt å samle alt i ett lån. Dette gir deg både lavere månedlig kostander og lavere rente. 

Det som passer best for deg er avhengig av din situasjon, ditt behov og dine ønske. Er du usikker, ikke nøl med å ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss i dag, ikke vent til boliglånet blir dyrere!

FinansEiendom search

FINANSEIENDOM

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2022