fbpx

Stoppe tvangssalg

Hva skjer når boligen din blir tvangssolgt?

FinansEiendom favicon 2

Søk om å få stoppet tvangssalg om noen av disse punktene gjelder deg

✓ Fått begjæring om tvangssalg

✓ Fått lønnstrekk, eller utlegg på bolig

✓ Misligholdt regninger, boliglånet, felleskostnader eller andre ting.

Det er ofte dyrt å ha mange forskjellige kreditorer samtidig, da det gjerne er høyere rente på slike lån sammenlignet med boliglånsrenter. Derfor er det ofte gunstig å refinansiere, noe vi har god erfaring med! Du kan dermed spare en liten formue på renter og gebyrer ved å samle all usikret gjeld i ett samlet lån. Dette innebærer at du tar opp et nytt boliglån for å kunne nedbetale den tidligere gjelden, ved å samle lånene kan den tidligere gjelden refinansieres med sikkerhet i f.eks. eiendom. Dette resulterer i en mer oversiktlig og ryddig økonomi. Dermed sparer du penger hver måned ved å unngå å måtte betale dyre gebyrer og skyhøye renter til flere kreditorer.

Husk! For at vi skal kunne hjelpe deg med refinansiering av smålån og kredittkortgjeld så må det være nok pantesikring igjen på boligen din. Den totale gjelden som skal refinansieres kan ikke overstige 85% av boligens salgsverdi.

Det finnes ulike årsaker som fører til tvangssalg, blant annet:

Vanligvis oppstår tvangssalg som følge av du ikke har betalt avdrag eller renter på et lån eller boliglån med pant I eiendommen din. Pant eller pantesikring I huset betyr at du har tatt opp et lån med boligen din eller en del av boligen som sikkerhet (Altså verdien I boligen din), noe som vil si at banken/utlåner kan kreve å få tilbake det du skylder de. Om du ikke har mulighet til å betale, kan det ende med tvangssalg av boligen for å dekke det beløpet du skylder. Før prosessen med begjæring om tvangssalg er det først en prosess med inkassokrav. Når utestående betalinger hoper seg opp, får du som regel varsel om inkasso før selve inkassokravet kommer.

Dersom du og dine kreditorer ikke klarer komme til enighet om en avtale som gagner begge parter vil det være opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg. Det skal som sagt en lang prosess til før tvangssalg kan bli en virkelighet. Tingretten vurderer både kravet og gjennomføringen av tvangssalget. Om tingretten finner grunnlag for tvangssalg, vil de sende deg (skyldner) en begjæring om tvangssalg. Normalt sett vil det ta et år fra du mottar kravet til boligen din blir tvangssolgt. Dette er selvfølgelig varierende fra sak til sak.

Som nevnt tidligere er det som regel ikke veldig lønnsomt å få boligen tvangssolgt. Dette har noe med at kjøper I en tvangssalg situasjon ikke har samme rettigheter som ved et ordinært boligsalg, som for eksempel innskrenket rett til å klage over feil og mangler og ingen rett til eierskifteforsikring. Andre ting som kan virke prisdempende ved et tvangssalg er at det gå lang tid fra høyeste bud er godkjent til boligen faktisk er solgt. Budet skal måtte stå I seks uker, og eieren kan anke etter tingretten har stadfestet budet.

Hvilke grep kan du selv ta for å unngå tvangssalg?

Det er flere grunner til at man kan havne I en økonomisk krise og det kan ramme både familie og de rundt deg, det er derfor viktig å søke hjelp så tidlig som mulig. Tvangssalg er som oftest siste utvei for å nedbetale kreditorer og er som sagt lite gunstig. En mulighet er å søke refinansiering av misligholdte lån med formål om å selge boligen privat, slik at du unngår prisdemping ved tvangssalg. I andre tilfeller finnes det løsninger som rydder opp I økonomien og inkasso slik at boligen kan beholdes. I alle slike tilfeller er det best å søke hjelp tidlig, gjerne med en eneste gang man opplever at man har trøbbel med økonomien.

Dersom du skulle trenge veiledning, råd eller hjelp til å søke kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

FinansEiendom search

FINANSEIENDOM

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2022