fbpx

Tvangssalg

FinansEiendom favicon 2

Hvem kan søke om å få stoppet tvangssalg?

Minst ett av disse punktene må være oppfylt for å kvalifisere til å søke om å stoppe tvangssalg hos oss:

✓ Fått begjæring om tvangssalg

✓ Fått lønnstrekk, eller utlegg på bolig

✓ Misligholdt regninger, boliglånet, felleskostnader eller andre ting.

SE HVOR MYE DU KAN SPARE

Refinansieringskalkulator

FinansEiendom search

SØKNADSPROSESSEN

Slik fungerer det

FinansEiendom favicon 2

Fyll ut søknadsskjema

Det tar bare noen minutter. Det koster ikke deg noe, det er bankene som betaler for vårt arbeid.

FinansEiendom favicon 2

Vi snakker med bankene

For å finne en god løsning som passer for deg. Vi får i gjennomsnitt godkjent 87% av alle søknader.

FinansEiendom favicon 2

Du får lånetilbud

Du får de beste betingelsene av banken med oss på laget og du velger selv om du vil akseptere.

Fyll inn søknadsskjema i dag og rydd opp i økonomien.

Stoppe tvangssalg

Det er ofte dyrt å ha mange forskjellige kreditorer samtidig, da det gjerne er høyere rente på slike lån sammenlignet med boliglånsrenter. Derfor er det ofte gunstig å refinansiere, noe vi har god erfaring med! Du kan dermed spare en liten formue på renter og gebyrer ved å samle all usikret gjeld i ett samlet lån. 

Dette innebærer at du tar opp et nytt boliglån for å kunne nedbetale den tidligere gjelden, ved å samle lånene kan den tidligere gjelden refinansieres med sikkerhet i f.eks. eiendom. Dette resulterer i en mer oversiktlig og ryddig økonomi. Dermed sparer du penger hver måned ved å unngå å måtte betale dyre gebyrer og skyhøye renter til flere kreditorer.

Husk!

Den totale gjelden som skal refinansieres kan ikke overstige 85% av boligens salgsverdi.

Ulike årsaker som fører til tvangssalg

  • Manglende betaling av felleskostnader
  • Manglende betaling av gjeld
  • Når styret i et sameie eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg
Hva er pant?

Dette betyr at du har tatt opp et lån med boligen din eller en del av boligen som sikkerhet, noe som vil si at banken/utlåner kan kreve å få tilbake det du skylder de.

Hvilke grep kan du selv ta for å unngå tvangssalg?

Det er flere grunner til at man kan havne i en økonomisk krise og det kan ramme både familie og de rundt deg, det er derfor viktig å søke hjelp så tidlig som mulig.

Tvangssalg er som oftest siste utvei for å nedbetale kreditorer og er som sagt lite gunstig. En mulighet er å søke refinansiering av misligholdte lån med formål om å selge boligen privat, slik at du unngår prisdemping ved tvangssalg. I andre tilfeller finnes det løsninger som rydder opp I økonomien og inkasso slik at boligen kan beholdes. I alle slike tilfeller er det best å søke hjelp tidlig, gjerne med en eneste gang man opplever at man har trøbbel med økonomien.

Hva skjer når boligen din blir tvangssolgt?

Dersom du og dine kreditorer ikke klarer å komme til enighet om en avtale som gagner begge parter vil det være opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg. Tingretten vurderer både kravet og gjennomføringen av tvangssalget. Om tingretten finner grunnlag for tvangssalg, vil de sende deg (skyldner) en begjæring om tvangssalg. Normalt sett vil det ta et år fra du mottar kravet til boligen din blir tvangssolgt. Dette er selvfølgelig varierende fra sak til sak.

Det er som regel ikke veldig lønnsomt å få boligen tvangssolgt. Dette har noe med at kjøper i et tvangssalg situasjon ikke har samme rettigheter som ved et ordinært boligsalg:

  • Innskrenket rett til å klage over feil og mangler
  • Ingen rett til eierskifteforsikring
  • Det kan gå lang tid fra høyeste bud er godkjent til boligen faktisk er solgt

Det er en lang prosess før tvangssalg kan bli en virkelighet. Søk om å stoppe tvangssalg før det er for seint.

Illustrasjon av et hus der det står solgt foran

Vanligvis oppstår tvangssalg som følge av du ikke har betalt avdrag eller renter på et lån eller boliglån med pant i eiendommen din. Om du ikke har mulighet til å betale, kan det ende med tvangssalg av boligen for å dekke det beløpet du skylder. Før prosessen med begjæring om tvangssalg er det først en prosess med inkassokrav. Når utestående betalinger hoper seg opp, får du som regel varsel om inkasso før selve inkassokravet kommer.

Dersom du skulle trenge veiledning, råd eller hjelp til å søke kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

FinansEiendom search

FINANSEIENDOM

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2022