Tvangssalg

Mange tror det er for sent når boligen deres blir begjært tvangssolgt. Dette er ikke alltid tilfellet! Vi har god erfaring med saker som går til tvangssalg, og i de fleste tilfeller har vi muligheten til å tilby en løsning.

Fyll ut skjema å bli kontaktet av en rådgiver som kartlegger din sak personlig. 

 

Kort fortalt om tvangssalg

Kort forklart så oppstår et tvangssalg dersom du ikke har betalt renter eller avdrag på boliglån eller andre lån som er pantesikret i huset ditt. Dette skjer først når du har hatt en lengre periode med inkassokrav som har blitt utestående. Saken din går deretter opp til tingretten som skal begjære om det vil bli tvangssalg.

 

Dersom tingrettens vurdering tilsier at boligen skal tvangssalgas settes det i gang en prosess. Normalt vil det ta ca. 1 år fra kravet fremmes til boligen blir solgt, og det er muligheter for å bli boende så lenge man samarbeider med megler (medhjelper oppnevnt av tingretten)

Husk!
For at vi skal kunne hjelpe deg med saker som gjelder tvangssalg, så er det særdeles viktig at du tar kontakt så tidlig i prosessen som overhodet mulig. Dette er for at vi skal kunne kartlegge saken din grundig, for så å gjøre en vurdering av hva vi kan hjelpe til med.

Løsninger!

Ved å søke hjelp tidlig i prosessen har vi enorm bedre sjanser til å løse situasjonen.
Vi har faktisk muligheten til å få ryddet opp i hele gjelds situasjonen din og du kan dermed beholde boligen din. 

Hvis du er på nippet til tvangssalg burde du sende oss en forespørsel straks. Her er vi raskere enn vanlig til å behandle og kartlegge saken din, dette fordi det gjerne haster med sånne saker. 

1. steg – Kartlegge din situasjon

Etter du har sendt oss en henvendelse, så tar en av våre veiledere kontakt med deg. Husk at vi har lang erfaring med dette og setter oss fort inn i din situasjon. Dermed har du personlig kontakt med en veileder hele veien. Uansett hva slags type økonomi du har, så er det vår jobb å få frem det beste. Vi kartlegger hele din situasjon. Vi i Finanseiendom har dyktige medarbeidere som har en lang erfaring med slike saker, og vi kan dermed hjelpe deg med å rydde opp i din økonomiske situasjon og forhåpentligvis beholde boligen din.

2. steg – Vi setter i gang

Etter vi sammen har kartlagt hele din situasjon så tar vi og setter i gang!

Her legger vi opp din sak på en best mulig måte ovenfor bankene. 

Vi gir bankene et totalbilde av din situasjon og økonomi og er i dialog med deg og banken hele veien. 

3. steg – Tilbud

Når banken gir et tilbud, videreformidler vi tilbudet til deg. 

Du signerer med BANK ID og får tildelt finansieringsbeviset for drømmeboligen.

Nå kan du puste ut igjen, og ta hverdagen som den kommer.