fbpx

Utlegg og lønnstrekk

Her finner du informasjon om hvordan utlegg og lønnstrekk (også kalt utleggstrekk) fungerer. Du finner også noen tips til hvordan trekk kan unngås, og hvordan man eventuelt kan fikse det dersom man har vært uheldig.

Stressed young woman checking bills, taxes, bank account balance and calculating expenses in the living room at home

Hva er et utlegg?

Utlegg eller utleggspant er sikkerhet for et pengekrav. Dette stiftes ved hjelp av myndighetene. I hovedsak skilles det mellom skifteutlegg og namsutlegg. Et skifteutlegg stiftes av tingretten i forbindelse med et skifteoppgjør, mens namsutlegg er utlegg stiftet av namsmyndighetene i forbindelse med inndrivelse av et forfalt krav. Utlegg innebærer at kreditorer får panterett i en eller flere av debitors (låntaker/skyldner) eiendeler. For at dette skal kunne skje må det foreligge tvangsgrunnlag.

Lønnstrekk/utleggstrekk

Trekk skjer dersom gjelden din har gått gjennom inkassoprosessen og blitt videresendt til namsmannen. Trekket kalles ofte lønnstrekk eller utleggstrekk. Utleggstrekk er et mer passende begrep da det er mulighet for å bli trukket i trygd også, ikke bare lønn. Et trekk er et tegn på at gjelden har blitt misligholdt over lang tid, og dermed må namsmannen innføre strenge tiltak for at kreditorer skal kunne få igjen kravet sitt.

Trekk kan innføres når en ikke opprettholder låneavtalen. Trekket kommer i form av at namsmannen fysisk trekker et beløp direkte fra din lønn eller trygdeutbetaling. Dette beløpet blir overført direkte til din skyldige kreditor. I slike tilfeller er arbeidsgiver pliktig til å foreta trekk i lønn/trygd, og arbeidstaker har her ingen mulighet til å påvirke dette. Arbeidstaker skal motta et eksemplar av trekkpålegget.

Hvor mye og hvor lenge?

Når man får varsel fra namsmannen, kan frykten for å ikke ha nok til å overleve hverdagen bli stor. Om en skulle være så uheldig å måtte oppleve dette, så er det greit å vite hvor mye du kan trekkes i lønn/trygd. Ifølge Norsk lov skal ikke trekket være større enn at du har igjen til nødvendig livsopphold. Dersom du opplever at det ikke strekker til uansett, så kan du informere namsmannen om endringer i din økonomiske situasjon. Du vil da ha krav om at lønnstrekk justeres etter din økonomiske situasjon.

Utleggstrekk vil skje hver eneste måned til ditt utestående krav er nedbetalt. Det vil derfor være vanskelig å si hvor lenge man vil bli trukket, dette vil da variere fra person til person da det er basert på hvor stor gjelden er.

Hvilke grep kan du selv ta for å unngå dette?

Det er flere grunner til at man kan havne i en økonomisk krise. Det kan ramme både familie og de rundt deg, og det er derfor viktig å søke hjelp så tidlig som mulig. Ved å ha god kommunikasjon med namsmannen kan man spare seg for mye bortkastet tid. Det aller beste vil være å ta grep tidlig i situasjonen. Dersom du merker at det ikke strekker seg til og kreditorene begynner å hope seg opp, så kan det være svært gunstig å ta kontakt med enten oss eller din lokale bank for å se på mulige løsninger. Ved å refinansiere kan man enkelt samle smålån og andre kreditorer i et stort lån med sikkerhet i bolig. Det vil dermed være lettere å ha styr på økonomien når man kun må betjene ett lån.

I alle slike tilfeller er det best å søke hjelp tidlig, gjerne med en eneste gang man opplever at man har trøbbel med økonomien. Dersom du skulle trenge veiledning, råd eller hjelp til å søke kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

FinansEiendom search

FINANSEIENDOM

Vi tar ansvar og hjelper deg steg for steg frem til du får kontroll på økonomien

OPPHAVSRETT © FINANSEIENDOM AS | 2022